Rodzice  przedszkolaków włączyli się w akcję charytatywną organizowaną przez GOPS w Grębocicach, „POMAGAMY, MAGNESY ZBIERAMY”.  Celem akcji było przygotowanie paczek osobom samotnym, niepełnosprawnym oraz rodzinom z dziećmi. Rodzice podarowali artykuły spożywcze, środki czystości, zabawki dla dzieci, kolorowanki i słodycze. Osoby wspierające akcję otrzymały upominek– magnes. Dziękujemy za okazane dobro.