Przedszkolaki realizują drugi etap Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego: ,,POLSKA FOLKLOREM MALOWANA, POZNAJEMY REGIONY ETNOGRAFICZNE POLSKI”.

Dzieci przystąpiły do drugiego etapu realizacji projektu i poznają regiony etnograficzne Polski. Zrealizowano działania, które poszerzyły wiadomości dzieci związane ze środowiskiem przyrodniczym oraz kulturowym poszczególnych regionów Polski. Celem projektu było rozwijanie wrażliwości na piękno oraz niepowtarzalność regionów Polski; zaciekawienie tradycją regionalną oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze Polski.