Z radością podsumowujemy projekt edukacyjny „Jestem małym przyjacielem przyrody”, który realizowały dzieci z grupy „Mrówki”.  Głównym celem projektu było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych naszych przedszkolaków oraz kształtowanie postaw proekologicznych. W ramach tego projektu dzieci brały udział w różnorodnych zajęciach i zabawach badawczych, które wzbogaciły ich wiedzę o  świecie przyrody. Uczestnictwo w projekcie nie tylko rozbudziło ciekawość dzieci, ale także zaangażowało do wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska. Nasze przedszkole stało się miejscem, gdzie przyroda jest szanowana i chroniona, a mali przyjaciele przyrody z dumą realizowali swoje zadania.

Koordynatorem projektu była nauczycielka: Ewelina Bury