Dnia 25 kwietnia 2024r. w Szkole Podstawowej w Grębocicach odbyły się zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla przedszkolaków z oddziału Motylków i  Biedronek. Poprowadziła je nauczycielka edukacji dla bezpieczeństwa pani Ewa Małucka. Dzieci poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w czasie zasłabnięć, zranień, zwichnięć i złamań. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci  mogły też samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych. Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Była to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt– uratowanie czyjegoś życia.