Dnia 01 lutego 2023 roku rodzice dzieci z oddziału Żuczki, mieli możliwość wziąć udział w zajęciach otwartych. Tematem zajęć była zimowa kraina. Przedszkolaki m.in. wysłuchały opowiadania „O pingwinim jaju”, rozpoznawały kolory, dopasowywały kształty śnieżynek, zmieniły się w tańczące pingwiny czy rozpoznawały zachowania pozytywne i negatywne. Na zakończenie rodzice z dziećmi poruszały się w parach do piosenki „Jadą w saniach dzieci” i wspólnie wykonały prace plastyczną. Zajęcia otwarte wzbudziły wiele pozytywnych emocji wśród rodziców, ponieważ uczestnicząc w nich, rodzice mogli poznać charakter pracy dydaktyczno- wychowawczej, specyfikę oraz formy i metody pracy nauczyciela z dziećmi, a także  obserwować zachowania swojego dziecka w grupie rówieśniczej. Wszystkim przybyłym rodzicom dziękujemy za poświęcony czas i współudział w zajęciach.

Koordynatorami zajęć były: M. Skowronek, K. Bełza