Święta Wielkanocne to magiczny czas, a palma to tradycyjny symbol Niedzieli Palmowej. Przedszkolaki z oddziału Przedszkolnego w Rzeczycy z pomocą Pań dekorowały palmę wielkanocną. Dzięki tej działalności dzieci kultywowały tradycję i zwyczaje Wielkanocne związane z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą, pogłębiały wiedzę na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej. Rozbudzały inwencję twórczą; przekaz wartości i tradycji ludowej oraz integrację społeczności lokalnej. Tradycyjne palmy wielkanocne przygotowuje się z wierzby, która zgodnie z tradycją jest symbolem nieśmiertelności duszy. Święcenie palmy wielkanocnej to piękna tradycja, według której palmy chronią domowników przed nieszczęściem.

Koordynatorem działania była Dorota Mierzwiak