Zakładając ogródek dzieci uczą się siać, sadzić i pielęgnować rośliny. Posadziliśmy  w nim wiele warzyw i kolorowych kwiatów oraz truskawki. Celem tego przedsięwzięcia było wzbogacenie wiedzy dotyczącej hodowania wybranych roślin, wyrabianie nawyków zdrowego odżywiania, poznanie pracy ogrodnika oraz zapoznanie z narzędziami ogrodniczymi i pracami wykonywanymi w ogrodzie wiosną.