Dzieci z oddziałów ,,Motylki” i ,,Biedronki”, które uczęszczają na zajęcia logopedyczne, wzięły udział w ogólnopolskiej akcji ,,Alfabet logopedyczny”. Celem projektu było dbanie o właściwą stymulację rozwoju mowy oraz wdrażanie profilaktyki logopedycznej m.in. poprzez podnoszenie sprawności w zakresie motoryki narządów mowy, ćwiczenie umiejętności rozumienia, uwagi słuchowej oraz koncentracji na wykonywanym zadaniu, czy usprawnianie aparatu oddechowego.

Koordynator projektu:
Logopeda
Małgorzata Koman