Każdy człowiek ma swoje prawa. Przestrzeganie ich ma chronić go i pozwala na prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Swoje prawa mają również dzieci, które wymagają szacunku i godnego traktowania przez dorosłych. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw dziecka nauczycielki przygotowały dla dzieci ciekawe zabawy celem pokazania przedszkolakom, iż mają swoje prawa m.in. prawo do zabawy, do nauki, do imienia, do życia w rodzinie, do szacunku. Dzieci chętnie uczestniczyły w proponowanych zabawach. Mamy nadzieję, że poprzez zabawę przybliżyliśmy i uświadomiliśmy dzieciom, że mają swoje prawa oraz że mimo, iż są mali, trzeba je szanować i kochać, mimo wszystko i bezinteresownie. A dorosłym przypomnieliśmy, że mają tych praw zawsze przestrzegać.