W dniach od 27 września do 8 października 2021 roku dzieci z Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych z zakresu ochrony powietrza. W związku z prowadzeniem przez Gminę Grębocice  kampanii informacyjno-edukacyjnej „Odetchnij z ulgą” w naszym przedszkolu we wszystkich oddziałach przedszkolnych  odbyły się zajęcia z wykorzystaniem materiałów, które otrzymaliśmy od organizatora kampanii. Celem akcji jest wskazanie naszym najmłodszym obywatelom i nie tylko przyczyn powstawania smogu, propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i ochrony środowiska. Przedszkolaki podniosły swoją świadomość ekologiczną w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. Dzięki przeprowadzonym zajęciom dowiedziały się czym jest smog, jaki ma wpływ na powietrze  i zdrowie człowieka, w jaki sposób go zwalczać, jak dbać o środowisko i czyste powietrze. Zajęcia odbyły się zgodnie z tematami : „Akcja zwalczania smogu”, „Odetchnij z ulgą – przedszkolaki walczą ze smogiem”, „Czyste powietrze naszym wspólnym dobrem”, „Stop smog” „Co z komina wylatuje, często powietrze psuje”, „Gdzie mieszka smog?”,  „Co to jest powietrze?”, „Kolorowe baloniki”, ,,Jaki jest dym?”, ,,Pył i kurz”, ,,Jakość powietrza w Polsce”- prowadzenie obserwacji jakości powietrza poprzez aplikację Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, „Dlaczego musimy zadbać o czyste powietrze?, Czym jest SMOG”- oglądanie filmu edukacyjnego dla dzieci na tablicy multimedialnej, „Czarny dym, czyli Gucio i Sonia walczą ze smogiem”- słuchanie bajki Andromedy Wróbel o  tematyce ochrony powietrza w gminie Grębocice, ,,Odetchnij z ulgą!”-kolorowanie i rozwiązywanie zadań w książeczce z kampanii informacyjno- edukacyjnej, ,,Smog czy smok?”- oglądanie zdjęć przedstawiających różne źródła zanieczyszczeń powietrza, ,,Grębocicka Akcja Zwalczania Smogu”- zabawa orientacyjno- porządkowa z wykorzystaniem aplikacji GIOŚ ,,Jakość powietrza w Polsce”, ,,Spacer – Grębocicka Akcja Zwalczania Smogu”- zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej. W akcji brało 182 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci  bardzo chętnie i aktywnie brały udział we wszystkich aktywnościach proponowanych przez nauczycieli.