Dzieci z oddziału „Biedronek” w ramach innowacji pedagogicznej „Wynalazki, które zmieniły świat”, uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych nt. „Od łuczywa do żarówki”. Celem zajęć było zapoznanie dzieci ze sposobami oświetlenia, z różnymi rodzajami światła oraz uświadomienie roli żarówki w codziennym życiu. W czasie zajęć dzieci dowiedziały się, w jaki sposób ludzie radzili sobie bez prądu i żarówki. Poznały historię powstawania światła. Wzbogaciły swoją wiedzę dotyczącą sposobów oświetlania oraz różnych źródeł światła tj. łuczywo, świeca, lampa naftowa, żarówka.  Poznały zasady bezpiecznego korzystania z prądu elektrycznego i urządzeń elektrycznych oraz utrwaliły zasady racjonalnego korzystania z energii dla dobra swojego i przyrody.

Koordynatorem przedsięwzięcia była nauczycielka Agata Toporyńska.