Skłonności do rozwiązywania problemów za pomocą przemocy pojawiają się znacznie wcześniej, niż sądzi większość społeczeństwa. Dlatego niezbędne jest dostarczenie dzieciom i rodzicom konkretnej wiedzy, która wyznaczy granice pomiędzy dopuszczalnym i niedopuszczalnym zachowaniem. Realizowane Standardy Ochrony Dzieci w naszym przedszkolu zostały omówione i przeprowadzone określając główne cele, m.in. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się, w tym, co jest dobre, a co złe, ponadto rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi. Zostały omówione zagadnienia dotyczące znaczenia rodziny, pełnienia określonych ról w rodzinie, wzajemnego szacunku i miłości, życia w zgodzie ze sobą i innymi, jak i prawa do godności oraz sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Powyższe zagadnienia zostały uwzględnione odpowiednio do wieku, wrażliwości, doświadczeń i możliwości poznawczych przedszkolaków, a rodzicom zostały przekazane broszury informacyjne.