Nasze przedszkole dzięki wsparciu finansowemu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 zakupiło nowości wydawnicze, które mają na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. Zakupione nowości wydawnicze uwzględniają zainteresowania dzieci, pomogą im w rozumieniu i poznawaniu współczesnego świata oraz budować odpowiednie nawyki czytelnicze.