Miło nam poinformować, że nasze przedszkole zostało zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym w roku 2021 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Program został uchwalony przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Dzięki wsparciu finansowemu zostaną zakupione dla naszego przedszkola
nowości wydawnicze dla dzieci.

informacja