W naszym przedszkolu obchodzony był Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Celema kcji było zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Kampania przyczynia się również do kształtowania właściwych postaw prospołecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Wszystkie przedszkolaki przyszły ubrane w kolorze niebieskim na znak solidaryzowania się z osobami dotkniętymi tym zaburzeniem. Przedszkolaki podczas zajęć poznały „Marię – dziewczynkę, która lubi mieć plan”. Rozmawiały na temat jej trudności – sposobów radzenia sobie z nimi oraz umiejętności, które posiada. Przedszkolaki zrozumiały, że dla osób z autyzmem bardzo ważna jest przewidywalność oraz powtarzalność sytuacji. Dzieci wykonały piękne prace plastyczne pod hasłem „Na niebiesko dla autyzmu”.

Koordynatorami zajęć były nauczycielki: Ewelina Bury, Justyna Kazimierowicz oraz Agata Toporyńska.