Dnia 12 maja 2022 roku w oddziałach grup starszych odbyły się zajęcia otwarte nt. „Na majowej łące”. Zajęcia otwarte dla rodziców to jedna z form współpracy przedszkola z rodzicami, w czasie której mają oni okazję zapoznać się między innymi ze sposobami pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz przekonać się, jak wiele ich pociechy już potrafią zrobić.  Podczas takich zajęć rodzic ma niepowtarzalną okazję do poznania własnego dziecka w środowisku przedszkolnym, jego relacji z rówieśnikami, kontaktu z nauczycielem, zaobserwowania czy dziecko potrafi  skupić się podczas zajęć, czy zapamiętuje i wykonuje polecenia oraz jak prezentuje się poziom jego umiejętności na tle umiejętności innych dzieci.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie.