Muzyka, jedna z dziedzin sztuki, odpręża ludzką psychikę, uwrażliwia i pobudza do wszechstronnego rozwoju. Przedszkolaki z oddziału „Mrówek” brały udział w zajęciach „Muzyczny kwadrnas matematyczny”. Celem zajęć było uwrażliwienie dzieci na otaczające je dźwięki, obserwację otoczenia, a także odkrywanie przyjemności ze świadomego obcowania z muzyką. Ponadto w trakcie zajęć dzieci miały okazję przekonać się, że muzyka i matematyka mają wiele wspólnego. Wychowując i ucząc przez sztukę – muzykę, dziecko ma możliwość poznania świata wartości społecznych i moralnych. Poprzez wyrażanie siebie w trakcie ekspresji ruchowych wspomaga rozwój emocjonalny i uwrażliwia się na potrzeby innych. Koordynatorem zajęć była Katarzyna Czajkowska, Ewa Andrzejewska.