Dnia 22 października 2021r. odbyła się wycieczka autokarowa do muzeum archeologiczno-historycznego w Głogowie. Dzieci z grupy Motylków i Biedronek, podzielone na trzy grupy, wzięły udział w ciekawych lekcjach historii oraz warsztatach z muzealnictwa. Młodsza grupa dzieci 4-letnich była uczestnikami warsztatów  nt. ,,Niezwykła historia książki”, podczas których oglądały tabliczki gliniane z pismem klinowym, narzędzia i wytwory pracy skryby oraz same stawiały pierwsze kroki w kaligrafii. Starsze dzieci, pod opieką przewodników mogły zapoznać się z historią Zamku Książąt Głogowskich, zgromadzonymi eksponatami muzealnymi z archeologicznych wykopalisk oraz rekwizytami obrazującymi codzienne życie głogowian na przestrzeni wieków. Legenda o Dzieciach Głogowskich wprowadziła przedszkolaków w zadumę, co uczciły oddając hołd pod pomnikiem upamiętniającym to historyczne wydarzenie. Celem wycieczki było zapoznanie z historią najbliższych zabytków, zawodami przewodnika muzealnego oraz archeologa, a także zasadami właściwego zachowania się w muzeum.