Widzimy, słyszymy, czujemy…na co dzień nie zastanawiamy się nad tym, dlaczego tak się dzieje. Na zajęciach przedszkolaki z oddziału „Żuczki” doskonaliły umiejętności spostrzegania świata za pomocą zmysłu: wzroku, smaku, węchu, słuchu i dotyku. Dzieci z wielką radością na nowo odkrywały swoje zmysły poprzez różnego rodzaju doświadczenia, prace plastyczne, gry oraz zabawy.

Koordynatorem zajęć była: M. Skowronek