Dzieci z Oddziału w Rzeczycy wraz z rodzicami uczestniczyli w Mikołajkowej zbiórce słodyczy „Mikołajki jak z bajki”. Przyniesione słodycze zostały przekazane do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Grębocic
i trafią do dzieci przebywających w pieczy zastępczej w Polkowicach. Zorganizowanie zbiórki poszerzyło świadomość społeczną  dzieci  i  rodziców, pokazało, jak w  prosty sposób  można  zaangażować się  w  pomoc innym. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim dobroczyńcom, którzy przyłączyli się i wsparli akcję charytatywną. Dzięki Waszej życzliwości, empatii i hojności, mogliśmy sprawić ogromną radość dzieciom.