„Wiatrak Matematyczny” -to innowacyjne narzędzie, które  znajduje szerokie zastosowanie  w edukacji przedszkolnej, uczy matematyki poprzez zabawę, wspierając wychowanie umysłowe u dzieci. Podczas zabaw matematycznych z wykorzystaniem „Wiatraka Matematycznego” dzieci uczą się orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni, układania rytmów rozpoznawania kolorów, kodowania, konstruowania gier, kształtowania umiejętności liczenia, dodawania, odejmowania, wprowadzania w świat pojęć geometrycznych. Ponadto w zabawach z wiatrakiem dzieci ćwiczą również koordynację, równowagę oraz sprawność manualną, łączą bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe i ruch, kształtują umiejętności społeczne ( współpraca w zespole). Przedszkolaki z przyjemnością koncentrowały się na zadaniach, nie odczuwając znudzenia. Istotną rolą nauczycieli przedszkola jest kreowanie warunków i sytuacji, w której dzieci podczas zabawy, mają możliwości doświadczania matematyki. Jeżeli dodamy do tego ruch, który jest ich naturalną aktywnością i wykorzystamy go do budowania zainteresowania matematyką – sukces murowany!

 Koordynatorem działań jest nauczycielka Ewa Ancygier.