Od września w naszym przedszkolu realizujemy innowację pedagogiczną „Spotkania z wyobraźnią- arteterapia” autorstwa nauczycielki Agaty Toporyńskiej. Działaniami innowacyjnymi objęte są dzieci z grupy Biedronek oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ideą wiodącą innowacji jest rozwijanie wyobraźni dziecka przez wzbudzanie zainteresowań sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru oraz tworzenia, rozwijanie samodzielności oraz rozładowanie trudnych i wyzwolenie pozytywnych emocji. W ramach innowacji nauczycielka przeprowadziła cykl działań edukacyjnych z elementami plastykoterpii nt. „Magiczne poranki”, które miały na celu rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych, poznanie nowych techniki plastycznych oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej.