Dnia 28 października 2021 roku dzieci z Oddziału w Rzeczycy, Krzydłowic i Kwielic wyjechały autobusem na zajęcia ekologiczne do lasu w Zaborni „Las wśród nas”.