Dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Rzeczycy Bratki wraz z rodzicami wzięły udział w innowacji pedagogicznej pt. „Kulinarne eksperymenty przedszkolaków i ich rodziców”. Głównym celem innowacji jest promowanie prawidłowego odżywiania się i zdrowego stylu życia oraz kształtowanie właściwych zachowań, nawyków i umiejętności: higienicznych, kulinarnych oraz estetyki nakrywania do stołu. Dzięki wprowadzeniu innowacji dzieci wzbogacają się o nowe zajęcia zgłębiające wiedzę z zakresu zdrowia i wiedzy kulinarnej zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Przewidywanym efektem jest wzrost wiedzy na tematy związane z żywnością, zdrowym odżywianiem, kulturą spożywania posiłków, zagrożeniami płynącymi z nieprawidłowych nawyków żywieniowych. Dodatkowo przedszkolak czerpie radość z samodzielnego przygotowywania posiłków w obecności rodziców. Dzieci ubrane w fartuszki i czapki kucharskie wraz z rodzicami przygotowywały zdrowe warzywne pizzerki. Koordynatorem działań była nauczycielka Dorota Mierzwiak.