Podobnie, jak w ubiegłych latach, także i w tym roku nasze przedszkole dołączyło do jednego z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, który  poświęcony jest tematyce ekologicznej. Wraz ze znaną dzieciom postacią Kubusia dzieci rozwijają postawy proekologiczne. Przedszkolaki uczą się m.in. jak dbać o środowisko naturalne oraz poznają podstawowe zasady ekologii. Wszystkie treści przekazywane są poprzez zabawę, a co warte podkreślenia, dzieci samodzielnie dochodzą do bardzo konkretnych wniosków i wskazówek, jak w codziennym życiu możemy chronić przyrodę. Dzięki realizacji cyklu działań edukacyjnych w grupie Biedronek nasze przedszkole nabyło prawo do posługiwania się specjalnym certyfikatem przyznającym tytuł „Kubusiowych Przyjaciół Natury”.

Koordynatorem działań była nauczycielka Agata Toporyńska