Konkurs „Portret mojego dziecka” skierowany był do rodziców dzieci  uczęszczających do Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach. Głównym celem konkursu było rozbudzenie wyobraźni artystycznej, rozwijanie zdolności plastycznych ,umożliwienie rodzicom zaprezentowania swoich talentów ,wzmacnianie więzi uczuciowych z najbliższą rodziną .Każdy uczestnik konkursu włożył ogrom pracy oraz serca w wykonanie portretu swojego dziecka.

Jury powołane przez organizatora konkursu przyznało następujące nagrody:

I miejsce: Pani Monika Baszyńska, Pani Monika Łuczak, Pani Daria Goździejewska

II miejsce: Pani Urszula Bałajewicz , Pani Wiktoria Rudenko

III miejsce: Pani Beata Kucharska, Pani Małgorzata Sadkowska, Pani Paulina Szlufarska

Wyróżnienia: Pani Kamila Kuźniak ,Pani Elżbieta Jakubowska, Pani Monika Markowska, Pan  Łukasz Markowski , Pan Patryk Kubiak, Pani  Gabriela Wolska ,Pani Elżbieta Blok, Pani Marta Pawłowska, Pan Piotr Wojciechowski ,Pani Ewa Szatkowska ,Pani Joanna Matuszczak, Pani Katarzyna Filipiak ,Pani Katarzyna Bobrowska ,Pani Joanna Bilska, Pani Izabella Przychodzka, Pani Magdalena Kuryłowicz, Pani Hanna Stawujak.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom.  Koordynatorem konkursu były nauczycielki Justyna Kazimierowicz ,Ewa Andrzejewska.