Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Grębocicach było organizatorem konkursu plastycznego „W mojej krainie fantazji”. Konkurs adresowany był do dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Rzeczycy 6-5-letnich oraz 4-3-letnich. Celem konkursu było pobudzanie dzieci do twórczości artystycznej, inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, rozwijanie wyobraźni, płynności, kreatywności, giętkości i oryginalności myślenia, budzenie zainteresowania rożnymi technikami plastycznymi, odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego, rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Wyniki konkursu: grupa starsza: I miejsce: Mikołaj Konarski, II miejsce: Ksawery Bilski III miejsce: Tymon Górak; grupa młodsza: I miejsce: Klara Jemioło, II miejsce: Laura Kotwas, III miejsce: Franciszek Listwa.

Wyróżnienia otrzymali: Kacper Zadroga, Dominika Król, Gaja Gryka, Kaspian Gryka, Barbara Stawujak, Maciej Przychodzki – Brodzik. Laureaci konkursu oraz wyróżnione dzieci otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. Wystawa prac plastycznych odbyła się w holu przedszkola, w Rzeczycy. Koordynatorem konkursu była Dorota Mierzwiak i Kamila Bełza.