Przedszkole Publiczne im. Jana  Brzechwy w Grębocicach było organizatorem konkursu plastycznego  „Niepodległość w oczach naszej rodziny”. Konkurs adresowany był do dzieci 5-6-letnich oraz ich rodziców. Celem konkursu było kształtowanie szacunku wobec dokonań bohaterów tamtych dni,  rozbudzanie uczuć patriotycznych u dzieci, zainteresowanie historią Polski oraz rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności. Wyniki konkursu: I miejsce Mikołaj  Konarski, Tymoteusz Aleksandrowicz, II miejsce Leo  Wiśniewski i Barbara Stawujak, III miejsce Bartosz Wolski, Natalia Bobowska. Wyróżnienia otrzymali: Kacper Wojciechowski, Iga Jakubowska, Antonina  Podgórska, Gabriel Kucharski, Magdalena Witkowska, Inka Pierzchalska, Kaja Stachów, Oliwia Kubiak, Zuzanna Hofman, Hubert Andrzejak, Lena Zioło, Alicja Rudenko, Maciej Przychodzki-Brodzik, Zofia Smętek, Kaspian Gryka, Gaja Gryka, Ksawery Bilski. Laureaci konkursu oraz wyróżnione dzieci otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. Wystawa prac plastycznych stanowiła piękne tło do obchodów Dnia Niepodległości. Koordynatorem konkursu była Lidia Pszonka i Kamila Bełza.