Dnia 23 maja 2022r. w Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Grębocicach  w oddziale przedszkolnym ,,Motylki”, odbył się konkurs ,,Matematyczny Mistrz w Brzechwolandii”. Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy matematycznej wśród dzieci, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia oraz wyłonienie uzdolnień matematycznych. Każdy uczestnik otrzymał dyplom i niespodziankę. Matematycznym Mistrzem w Brzechwolandii  została Sara Buczkowska, zajęła I miejsce, II  miejsce Kaja Sadkowska  i  III miejsce Aleksandra Latarowska.  Konkurs potwierdził, że najlepszym  sposobem  nauki  pojęć  matematycznych jest zabawa. Wszystkim zwycięzcom  i uczestnikom serdecznie gratulujemy. Koordynatorem konkursu były nauczycielki Renata Paleń i Ewa Andrzejewska.