Nasze przedszkole zaprosiło przedszkolaków do udziału w Konkursie Fotograficznym „Zima w obiektywie”. Konkurs miał na celu uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody, propagowanie pasji fotograficznej oraz pobudzanie dzieci i rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola. Konkurs skierowany był do dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach. Warunkiem udziału w konkursie było wykonanie zdjęcia przedstawiającego krajobraz zimowy z wizerunkiem dziecka.

Jury powołane przez organizatora konkursu przyznało następujące nagrody:
I miejsce: Kucharski Gabriel
II miejsce: Baszyński Kornel, Sołtysiak Lilianna
III miejsce: Długosz Dawid, Moskal Lilianna

Wyróżnienia:
1. Cebula Michał
2. Deberna Zuzanna
3. Gierlak Jakub
4. Gierlak Zuzanna
5. Gryka Gaja
6. Gryka Kaspian
7. Jakubowska Iga
8. Kaszuba Błażej
9. Kowalczyk Kaja
10. Listwan Oskar
11. Markowski Nikodem
12. Ostrowska Zuzanna
13. Pazoła Oliwia
14. Podgórska Antonina
15. Puszkarz Szymon
16. Sadkowska Kaja
17. Sokołowska Maria
18. Stachów Kaja
19. Stawujak Barbara
20. Stawujak Maja
21. Szajner Zofia
22. Szlufarska Antonina
23. Zambrzycki Bruno
24. Żuk Julia

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!!!
Koordynatorem konkursu była nauczycielka Monika Ostrowska.