Wiek przedszkolny jest niezmiernie ważnym okresem w rozwoju dziecka. W tym czasie dzieci zaczynają interesować się książeczkami, napisami na szyldach i reklamach, pytają o nazwy liter, same próbują je łączyć w wyrazy a wyrazy w zdania. Wczesne zainteresowanie nauką czytania świadczy o wysokim poziomie dojrzałości szkolnej dziecka. W tym celu w oddziale przedszkolnym w  Rzeczycy w grupie Stokrotek został przeprowadzony przedszkolny konkurs czytania pt. „Lubimy czytać”. Konkurs był przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych 5-6-latków. Poziom trudności był zróżnicowany w zależności od wieku dzieci. Dzieci oceniało jury wybrane z pośród nauczycieli przedszkola. W każdej grupie wiekowej nagradzane były po trzy najlepiej czytające osoby. W grupie 5-latków zwyciężyły następujące dzieci I miejsce-Antoni Chmiel, II miejsce-Alicja Białka,  a III miejsce-Zofia Szajner. W grupie 6-latków I miejsce zajęła Zuzanna Kurczyna, II miejsce Milena Adamus, a III miejsce Maja Stawujak. Poza tym wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali kolorowe książeczki. Koordynatorem konkursu była Lidia Pszonka.