Szanowni Rodzice!

Dnia 15 marca 2022 Główny Inspektorat Sanitarny zaktualizował wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej z zachowaniem zasady jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi lub dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi, przy czym należy przestrzegać środków ostrożności (maseczka, dezynfekcja rąk). W związku z powyższą informacją od dnia 21 marca 2022 (poniedziałek) rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola wchodząc do szatni, pomagają dziecku w czynnościach samoobsługowych (rozbieranie, ubieranie odzieży i obuwia) oraz przekazują dziecko pod opiekę pani na dyżurze.

W chwili obecnej w dalszym ciągu obowiązuje w przedszkolu  zakrywanie ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki. Proszę również rodziców o dezynfekcję rąk przed wejściem do budynku.

Zgodnie z wytycznymi GIS, do placówki uczęszczać może wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

Elżbieta Kaleta
Dyrektor Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach

 

Kliknij tutaj – Komunikat dla Rodziców