Dzieci z oddziału ,,Motylków” reprezentowały nasze przedszkole w V Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Tarnówku. W sześcioosobowym zespole dziewczynki zaprezentowały improwizację muzyczno – ruchową pt. ,,Skrzydła Aniołów” oraz zaśpiewały ,,Dziecięcą pastorałkę”. Za swój występ zostały nagrodzone gromkimi brawami, otrzymały statuetkę, dyplomy i nagrody, które wręczyli im niezwykli goście – Mikołaje. Opiekę artystyczną nad dziećmi objęły nauczycielki: Małgorzata Koman i Renata Paleń