Przedszkolaki za pomocą  robota DOC uczyły się kodowania.  Na głowie robota znajdują się strzałki kierunkowe, którymi dzieci programowały jego sposób poruszania się.  Pracując z robotem DOC-em przedszkolaki ćwiczyły zdolność logicznego myślenia i inteligencję przestrzenną. Uczyły się na błędach, korygując je, wykonywały zadania stopniowo i cierpliwie. Podczas zabawy z chustą animacyjną przedszkolaki pobudziły swoją wyobraźnię, rozwinęły kreatywność, ćwiczyły refleks i spostrzegawczość, zabawy chustą wymagają skupienia uwagi oraz koncentracji. Koordynatorem zajęć były nauczycielki Ewa Andrzejewska, Ewa Ancygier.