Przedszkolaki z oddziału „Żuczki” podczas zabaw konstrukcyjno – matematycznych tworzyli przeróżne budowle z różnych rodzajów klocków. Była to wspaniała zabawa, ale także sposób na rozwijanie wyobraźni, sprawności manualnej, koordynacji wzrokowej i kreatywności. Klocki były również przydatne przedszkolakom przy nauce matematyki – utrwalaniu przeliczania, rozpoznawaniu i nazywaniu kolorów, klasyfikowaniu. Ponadto wspólne budowanie z klocków uczy dzielenia się i współdziałania. Takich zabaw w naszej grupie odbywa się wiele i zawsze chętnie przedszkolaki biorą w nich udział.

Koordynatorem zajęć była Magdalena Skowronek.