„Kącik wędrującej książki” to pomysł na promowanie zainteresowania książką wśród najmłodszych. Każdy przedszkolak może zabrać do domu wybraną przez siebie książkę, którą po przeczytaniu odłoży do kącika, żeby była dostępna również dla innych dzieci. Najmłodsi mogą również przynieść do kącika książki, których już nie potrzebują, a które mogą jeszcze zainteresować kogoś innego.

Wypożyczając książkę z naszego kącika należy pamiętać, żeby należycie o nią zadbać, aby mogła posłużyć, jak największej liczbie młodych czytelników.

Zasady wypożyczania książek:

  1. Z kącika można wypożyczyć jedną książkę.
  2. Tytuł wybranej książki należy wpisać do zeszytu wypożyczeni.
  3. Pamiętajmy, że o książki należy dbać i oddać je w należytym stanie po upływie maksymalnie 1 tygodnia