Kącik przyrody w przedszkolu to miejsce do obserwacji i eksperymentalnego poznawania przyrody i świata. Przedszkolaki samodzielnie sadziły wiosenne kwiaty oraz nasiona. Celem  zajęć było zachęcenie dzieci do obserwacji przyrody i dbania o przyrodę w swoim otoczeniu. Podczas prac w kącikach przyrody przedszkolaki dowiedziały się, czego potrzebują rośliny, aby rosnąć, jakie są etapy sadzenia roślin. Koordynatorem zajęć była nauczycielka M. Fercho.