Celem zajęć językowych w przedszkolu jest przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem angielskim poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego proponuje realizację zajęć z języka angielskiego poprzez organizowanie różnego rodzaju zabaw ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych, wdrażanie dzieci do rozumienia poleceń nauczyciela w języku obcym, wykorzystanie krótkich form wierszowanych i piosenek oraz opowiadanie lub czytanie wspieranych gestem i ilustracjami historyjek. Zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu prowadzą nauczycielki posiadające tytuł magistra filologii angielskiej pani Kornela Kliszewska oraz pani Alicja Dosiak.