Nasze przedszkole otrzymało nominację do udziału w akcji #challengeniebieskiemotyle2021. Z pełnym przekonaniem kontynuujemy akcję, której celem jest poszerzanie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom. Nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz terapii pedagogicznej, która pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Pani Agata Toporyńska, przybliżyła dzieciom cel akcji. Opowiedziała o tym, że autyzm utrudnia codzienne funkcjonowanie wielu dzieci. Poprzez propozycje różnych zabaw przedszkolaki dowiedziały się w jaki sposób dzieci z autyzmem odbierają bodźce płynące z najbliższego otoczenia oraz na jakie trudności i ograniczenia napotykają się w codziennym funkcjonowaniu. Słowami: „Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami” przesyłamy iskierkę przyjaźni!