Przedszkolaki ze wszystkich oddziałów przedszkolnych przygotowywały się do powitania nowego miesiąca i świętowania świąt z nim związanych. Przypomnieli wspólnie, że 1 maja obchodzimy Święto Pracy, 2 maja – Dzień Flagi a 3 maja – święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święta majowe są okazja do rozmów o ojczyźnie. W celu przybliżenia dzieciom tematyki patriotycznej w każdej grupie wiekowej realizowane były różnorodne działania, które miały na celu rozwijanie u dzieci postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej, rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń jak i rozbudzanie uczucia miłości i przywiązania do ziemi ojczystej.