W naszym przedszkolu podczas tygodniowego cyklu zajęć, podjęte były działania mające na celu uczczenia obchodzonych w maju Świąt Państwowych. To wspaniały czas na przybliżenie dzieciom treści patriotycznych  oraz budowanie dziecięcej wiedzy o Ojczyźnie. Zaczęliśmy od poznania historii naszej miejscowości oraz innych ciekawych regionów naszego kraju. Przedszkolaki na zajęciach wysłuchały nie tylko legend związanych z historią Polski, ale również utrwaliły symbole narodowe. Dzieci wykonały także prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik. Wzbudzenie u dzieci zainteresowania historią od najmłodszych lat jest niezbędne dla zrozumienia teraźniejszości i przeszłości naszej Ojczyzny. Poprzez kultywowanie uroczystości narodowych przedszkolaki uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.