Budząc zainteresowania dzieci wydarzeniami ogólnopaństwowymi, a także  rozwijając  poczucie przynależności narodowej wzięliśmy  udział   w obchodach Święta Flagi. Święta te były okazją do rozmowy z dziećmi o patriotyzmie, symbolach narodowych i o znaczeniu ojczyzny w naszym życiu. Celem zajęć było wyrobienie wśród dzieci postaw szacunku do tradycji, dziedzictwa kulturowego i  historycznego, które dają poczucie przynależności narodowej.