Jak co roku w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia otwarte dla rodziców we wszystkich oddziałach przedszkolnych: „Pszczółkach”, „Mrówkach”, Motylkach” oraz „Biedronkach”. Zależy nam na aktywnym włączeniu się rodziców w życie przedszkola, taka forma współpracy przedszkola z rodzicami jest praktykowana od dawna. Obie strony mogą przyjemnie spędzić ze sobą czas. Rodzice mają możliwość zapoznania się ze sposobami pracy nauczyciela z ich dziećmi, zaobserwować: zachowanie się dziecka na tle grupy, śledzić ogólne postępy dziecka na wszystkich płaszczyznach wychowania przedszkolnego. W tym roku staraliśmy się, aby były to zajęcia bardzo zróżnicowane pt. „Jesienne porządki” – by każda grupa wiekowa od maluszków po starszaków, mogła pokazać: jak świetnie potrafi się bawić i poprzez naukę  zdobywać wiedzę. Zajęcia przebiegły w miłej atmosferze, przedszkolaki chętnie pracowały pod kierunkiem swoich nauczycieli oraz ze zrozumieniem słuchały poleceń. Dziękujemy wszystkim rodzicom za udział w zajęciach.