Matematyka otacza nas wszędzie i mamy z nią do czynienia w każdej sferze naszego życia. Pełni ona ważną rolę w procesach poznawania i rozumienia otaczającego świata. Przedszkolaki podczas zajęć biorą udział  w zabawach, które kształtują kompetencje matematyczne zarówno w najmłodszych  grupach,  jak i starszych. Dzieci m.in. rozpoznają kolory i figury geometryczne, liczą, doskonalą  orientację przestrzenną, układają  ciągi rytmiczne, zbiory matematyczne czy ćwiczą koordynację  wzrokowo – ruchową. W naszym przedszkolu nauczyciele pokazują dzieciom, że matematyka może być nie tylko  ciekawa, ale przede wszystkim może być przyjemna i dawać dużo radości.