Po raz dziewiąty nasze przedszkole zorganizowało konkurs recytatorski dla przedszkolaków „Spotkanie z poezją Jana Brzechwy”. Konkurs miał na celu integrację uczestników, kształtowanie wzajemnych relacji, popularyzację poezji Jana Brzechwy, rozwijanie kultury żywego słowa, pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności recytatorskich. W konkursie uczestniczyć mógł każdy 4-6 letni przedszkolak. Warunkiem udziału w konkursie było zaprezentowanie przez każdego uczestnika jednego utworu z poezji Jana Brzechwy.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników Jury przyznało następujące nagrody:

W kategorii: 4 latki

I miejsce- Laura Kotwas

II miejsce- Adelajda Pietraszewska

III miejsce- Konstatnty Radanowicz, Lena Wojciechowska

 

W kategorii: 5-6 latki

I miejsce- Maria Kliszewska

II miejsce- Pola Łucka, Jakub Gierlak

 

Przedszkolaki otrzymały dyplomy oraz nagrody.

Gratulujemy!!!

Koordynatorem konkursu była nauczycielka: Agata Toporyńska