W Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Grębocicach od listopada 2023 r. odbywają się zajęcia z języka angielskiego we wszystkich oddziałach przedszkolnych. Celem zajęć jest stworzenie atmosfery zabawy, która sprzyja nauce w przypadku najmłodszych dzieci, motywowanie dzieci oraz wykorzystywanie ich naturalnych predyspozycji do rozwijania umiejętności językowych. Dnia 06.02.2024 r. w oddziale „Biedronek” odbyło się zajęcie otwarte z udziałem rodziców pt. „I’m a little snowman”Na zajęciu nauczyciel wykorzystał atrakcyjne pomoce dydaktyczne, a przedszkolaki chętnie prezentowały swoje umiejętności językowe.

Koordynatorem zajęcia był nauczyciel języka angielskiego Pani Marta Taracińska.