Na zajęcia z języka angielskiego uczęszczają wszystkie dzieci przedszkolne. Celem organizacji zajęć jest rozwijanie sprawności mówienia, słuchania, zabawy ze słowami, stymulowanie komunikacji niewerbalnej i werbalnej, uwrażliwianie na język obcy i ojczysty, rozwijanie inteligencji językowej. Mali słuchacze uczą się języka angielskiego różnymi metodami min.: TPR (reagowanie całym ciałem), audiolingwalną (nacisk położony jest na słuchanie, potem dopiero uczeń zaczyna mówić), audiowizualną (technika polegająca na wykorzystywaniu pomocy technicznych takich) oraz gry i zabawy dostosowane do wieku ( Action-based Approach ). W trakcie zajęć dzieci poznają nowe słowa, wyrażenia i zwroty  z podstawowych działów tematycznych, np.: kolory, zwierzęta, części ciała, zabawki czy pory roku. Dzieci chętnie uczą się też piosenek, dzięki którym łatwiej przyswajają poznane słownictwo. Na zajęciach wykorzystuje się atrakcyjne pomoce dydaktyczne: flashcards (karty obrazkowe), gry językowe, realne przedmioty, klamerki,kręgle, piłki i wiele innych zabawek, które pomagają dzieciom zapamiętać słówka. Motywacja ma ogromny wpływ na aktywność  i ukierunkowanie działania, a więc łatwiej i trwalej dzieci zapamiętują to, co zapamiętać chcą, co je interesuje i sprawia im przyjemność. Koordynatorem działań jest Justyna Kazimierowicz.