Przedszkolaki z oddziałów „Motylki”, „Biedronki” i „Mrówki” uczestniczyły w zajęciach matematycznych z wykorzystaniem metody E. Gruszczyk- Kolczyńskiej. Edukacja matematyczna według E. Gruszczyk – Kolczyńskiej sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci a także dobrze przygotowuje je do nauki matematyki w szkole.

W zależności od grupy wiekowej dzieci mają możliwość działania samodzielnego czy też pod kierunkiem nauczyciela podczas zajęć dydaktycznych. Konstruowanie gier matematycznych może być dla dziecka ciekawą przygodą. Dzięki takim zabawom dzieci mogą rozwijać potencjał twórczy oraz  rozszerzać możliwości umysłowe. Grając z innymi dziećmi kształtuje uzgadnianie między sobą obowiązujących reguł gry i respektowania ich w trakcie gry. Koordynatorem zajęć były nauczycielki Ewa Andrzejewska, Justyna Kazimierowicz.