Na przełomie września i października w naszym przedszkolu przeprowadzane jest przesiewowe badanie mowy. W efekcie tego badania na zajęcia logopedyczne zostają zakwalifikowane dzieci, które maja kłopoty w komunikacji werbalnej. W sali terapii logopedycznej dzieci uczestniczą w zajęciach, które mają na celu, m.in.: usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego, kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej, rozwijanie słuchu fonematycznego, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych oraz uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek. Pod okiem logopedów: p. Małgorzaty Koman i p. Lidii Gruźlińskiej dzieci mają okazję nie tylko do ćwiczeń, ale i do wesołej zabawy.