Zgodnie z założeniem zadań planu rocznego w ciągu semestru były realizowane różnorodne działania edukacyjne z zakresu edukacji muzycznej. Śpiewając piosenki dzieci odzwierciedlały swoje emocje i uczucia, pogłębiały wiedzę z zakresu historii, przyrody, wzmacniały więzi emocjonalne z członkami rodzin, budziły poczucie patriotyzmu. Wokalne inspiracje przyczyniły się do przełamywania nieśmiałości oraz rozwijania zainteresowań dzieci które próbują swoich sił nie tylko w trakcie występów i zajęć organizowanych, ale również podczas zabaw dowolnych gdzie mogą ekspresyjnie wyrażać swoje emocje. Dzieci 3-4 letnie z Oddziału Przedszkolnego w Rzeczycy „Bratki” poznawały piosenki z repertuaru przedszkolnego o różnorodnej tematyce, były treści patriotyczne, ekologiczne, motywy ludowe oraz piosenki związane z porami roku i świętami okolicznościowymi.

Koordynatorem działań była nauczycielka Joanna Połczyńska